Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα Μάρτιος 2009

Μάρτιος 2009

Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας των βασικών προτάσεων του Δ.Σ. που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του 1ου ήμισυ της τριετούς θητείας (περίοδος 2008-2009), με σκοπό την αναμόρφωση του καταστατικού. Όλες αυτές οι βασικές προτάσεις απoτελούν τα τροποποιημένα άρθρα του νέου καταστατικού.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.