Εγγραφή & Συνδρομές

Κατηγορίες μελών

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρείας:

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε α) Τακτικά β) Συνεργαζόμενα και γ) Επίτιμα

α) Τακτικά μέλη
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε οδοντίατρος, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κάτοχος πτυχίου ελληνικού ή ισότιμου Πανεπιστημίου άλλης χώρας, που κατοικεί στην Θεσσαλία. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Όλα τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται ως τακτικά μέλη.

β) Συνεργαζόμενα μέλη
Συνεργαζόμενο μέλος μπορεί να γίνει κάθε οδοντίατρος, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κάτοχος πτυχίου ελληνικού ή ισότιμου Πανεπιστημίου άλλης χώρας , που κατοικεί εκτός Θεσσαλίας μετά από αίτηση του προς το Δ.Σ.

γ) Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με παμψηφία των παρόντων σε ένδειξη τιμής, πρόσωπα κάθε εθνικότητας, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην κοινωνία, την επιστήμη γενικά και ειδικότερα στην Οδοντιατρική, καθώς και πρόσωπα που έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται κάθε υλικής καταβολής. Ετήσια συνδρομή καταβάλλουν τόσο τα τακτικά όσο και τα συνεργαζόμενα μέλη. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει για την εγγραφή νέων μελών, μετά από αίτηση τους. Το ποσόν της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά μετά από απόφαση του Δ. Σ.

Συνδρομή – Εισφορά Εγγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της Εταιρείας:
Τα Τακτικά και Συνεργαζόμενα μέλη υποχρεούνται σε χρηματική εισφορά για την εγγραφή στην τάξη των μελών και σε ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας”.

Κόστος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής

Η εγγραφή ανέρχεται σε 10,00€ και η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 30,00€ .
Εάν οφείλετε περισσότερα έτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Ταμία της Στοματολογικής Εταιρίας Θεσσαλίας, ώστε να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό.

Τρόποι πληρωμής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η πληρωμή της ετησίας συνδρομής μπορεί να γίνει και με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς (IBAN : GR2001715630006563128569665, «ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», Να αναφέρεται το όνομα του καταθέτη, πόλη, διεύθυνση )
  • Στον Ταμία της Στοματολογικής Εταιρίας Θεσσαλίας, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,Τηλ 2410-536565, Κιν.698/386990, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
  • Σε εκδηλώσεις της Στοματολογικής Εταιρίας Θεσσαλίας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.