Επιστημονικά θέματα

Στη σελίδα αυτή υπάρχουν επιλεγμένες παραπομπές σε ιστοσελίδες με συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα.

Προληπτική Οδοντιατρική
-Πρωτόκολλο για τον έλεγχο των λοιμώξεων στην Οδοντιατρική Πράξη από το CDC(Κέντρο για των έλεγχο και την πρόληψη των νοσημάτων) των ΗΠΑ.
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5217a1.htm

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.