Μήνυμα Προέδρου

Μήνυμα του προέδρου της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Είναι γεγονός ότι η  εξέλιξη της ιατρικής και ιδιαίτερα της οδοντιατρικής επιστήμης, είναι αλματώδης και  ιδιαίτερα απαιτητική για τον σύγχρονο οδοντίατρο. Κατά συνέπεια  η  επιστημονική ενημέρωση και επιμόρφωση καθίσταται περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Στην κατεύθυνση αυτή, η συμβολή της  Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας  με τα 25 χρόνια παρουσίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η τιμή και η  ευθύνη είναι μεγάλη, για όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στόχος μας είναι η παροχή γνώσεων και εκπαίδευσης στον οδοντίατρο  με γνώμονα  τη διασφάλιση της ποιότητας στην άσκηση του επαγγέλματος και την καλύτερη δυνατή περίθαλψη των ασθενών, μέσω της πραγματοποίησης    συνεδρίων, ημερίδων, επιστημονικών  βραδινών συναντήσεων  αλλά και με την αναβάθμιση του διαδικτυακού κόμβου  και  τη σταθερή έκδοση του περιοδικού, το οποίο πλέον είναι δίγλωσσο, και έχει μετονομασθεί σε  European Journal of  Dental Science.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναπόφευκτα η δύσκολη οικονομική συγκυρία επηρέασε και τη Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας, με τη  μείωση των χορηγιών και την αύξηση του κόστους των δράσεων της.

Παρόλα αυτά αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και αναμένουμε κάθε πρόταση και πρωτοβουλία από μέρους σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γιάννης Αετόπουλος

Πρόεδρος Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.