Συμμετοχή της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας σε ερευνητικό πρόγραμμα πρόληψης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμετοχή της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας σε ερευνητικό πρόγραμμα πρόληψης  με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φεβρουάριος-Απρίλιος 2008.
Συνεργασία της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας με το Ιατροκοινωνικό Κέντρο (ΙΑΚ) του Δήμου Σοφάδων στο πρόγραμμα:  “Στοματική Υγιεινή Τσιγγανοπαίδων Μαθητών του Δήμου Σοφάδων”.
Ενεργός συμμετοχή της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας στην προσπάθεια του Κέντρου για την προαγωγή του τομέα της «Υγείας» και της «Κοινωνικής Ένταξης» του ευαίσθητου πληθυσμού των τσιγγάνων (ROM).

 

 

Συμμετοχή της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας στο πρόγραμμα
“Στοματική Υγιεινή Τσιγγανοπαίδων Μαθητών Δήμου Σοφάδων”

Η Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας αναπτύσσει δραστηριότητες με κύριο σκοπό την προαγωγή της Οδοντιατρικής Επιστήμης. Προωθεί την αντίληψη της Πρόληψης και της Αγωγής της Στοματικής Υγείας. Στηρίζει διορατικές και με φαντασία δράσεις. Ευαισθητοποιείται και εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες που αφορούν στην υγεία, ιδίως των ευαίσθητων ομάδων της κοινωνίας.

Το 2008 η Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας συνέδεσε το όνομά της με μία εξειδικευμένη επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα Αγωγής Υγείας, την ερευνητική ομάδα του Ιατροκοινωνικού Κέντρου του Δήμου Σοφάδων (ΙΑΚ).

Συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια του Κέντρου για την προαγωγή του τομέα της «Υγείας» και της «Κοινωνικής Ένταξης» του ευαίσθητου πληθυσμού των τσιγγάνων (ΡΟΜ).

Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής «Στοματική Υγιεινή Τσιγγανοπαίδων Μαθητών Δήμου Σοφάδων», καινοτόμο και ολοκληρωμένο, με αντικείμενο μελέτης την Στοματική Υγιεινή σε 400 τσιγγανόπαιδα – μαθητές του Δήμου και τελικούς αποδέκτες των αποτελεσμάτων τους τσιγγάνους μαθητές και τους γονείς τους.

Το πρόγραμμα είχε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και περιελάμβανε:

-Μουσικο-Κινητική Αγωγή σε θεματολογία σχετική με την στοματική υγιεινή.

-Ενημερωτικές επισκέψεις με στόχο την εκπαίδευση της σωστής φροντίδας των δοντιών.

-Διανομή ενημερωτικών εντύπων και οδοντιατρικού υλικού.

-Προληπτικό έλεγχο και φθορίωση από την κινητή Παιδο-Οδοντιατρική μονάδα των Γιατρών του Κόσμου (μη κυβερνητική οργάνωση).

-Καταγραφή επιπέδων στοματικής υγιεινής των τσιγγανοπαίδων μαθητών με ειδικά ερωτηματολόγια από την ομάδα του ΙΑΚ.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.