Συμμετοχή της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας σε ερευνητικό πρόγραμμα πρόληψης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμετοχή της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας σε ερευνητικό πρόγραμμα πρόληψης  με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεβρουάριος-Απρίλιος 2008. Συνεργασία της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας με το Ιατροκοινωνικό Κέντρο (ΙΑΚ) του Δήμου Σοφάδων … περισσότερα